Bude rok 2012 rokem chudoby?

V roce 2011 překročil počet lidí s příjmovou chudobou 1 milion (příjmová chudoba = příjem 9.329,40 Kč měsíčně na člena domácnosti). Již 10 % obyvatelstva ČR je na trhu spotřeby velmi málo aktivních, v podstatě konzumují základní statky, jakými jsou bydlení, energie a základní potraviny a … produkty lichvářů, ať už oficiálních nebo v šedé zóně.

Rok 2011 přinesl také nárůst počtu obyvatel, kteří nedosáhnou na průměrnou mzdu na takřka 63 %, v roce 2009 činil 58 %. Nezaměstnanost stagnuje na úrovni 8 %, což lze považovat za velký úspěch, celkový počet přes 470.000 lidí bez práce je k hluboké úvaze.

Jak jsou na tom domácnosti se zadlužením? Zadlužení domácností přesahuje 1,1 bilionu korun. Nejvyšší podíl mají hypotéky, podíl zadlužení u nebankovních subjektů i přes jejich masivní marketingové kampaně klesá. Dle studie ČNB průměr zadlužení domácností v poměru k hrubému domácímu produktu v EU činí necelých 55 procent, v ČR je to zhruba poloviční podíl. Avšak finanční aktiva domácnosti v EU dosahují 200% HDP, v ČR kolem 80 %. Tento vysoký nepoměr naznačuje, že české domácnosti jsou v průměru významně chudší, než ty evropské, jejich zadlužení vzhledem k majetku je významně vyšší. Tento fakt potvrzuje studie sociologa Jana Kellera, kdy konstatoval, že „i nejbohatší české střední vrstvy zdaleka nedosáhnou úrovně příjmů nejchudších středních vrstev ve Francii“.

A závěr?

Rok 2012 bude ve vleku pokračujícího rozpadu Evropské socialistické unie a ve znamení silných eurofederalistických tlaků. „Reformy“ údajně pravicové vlády a parlamentu prvního půlroku nevládnoucí, leč pobírající plat, se zvrhli na neskutečnou kakofonii nápadů od úsměvných, přes racionální, hloupé, neodborné a končící zcela debilními konstrukcemi zvyšování zdanění domácností. Suma sumárum, polovina obyvatel ČR má nějaké dluhy, z ekonomicky aktivních obyvatel přibližně 63 % (3,85 mil. lidí) nedosahuje průměrné mzdy a vlivem „reformních“ opatření v roce 2012 bude podstatná část z nich tlačena ke hranici příjmové chudoby (kolik přesně nikdo neví), milion lidí je pod hranicí příjmové chudoby.

Na domácnosti, jejichž výdaje na konečnou spotřebu tvoří více než 50 % HDP České republiky, bude v příštím roce silně působit obrovský nárůst nákladů na existenci při současném poklesu reálných mez (inflační tlaky překročí 3 %, spíše lze očekávat vliv podobných Topolánkovu baťohu v roce 2008, kdy se inflace v lednu vyhoupla až na 7,5 %). Reálná kupní síla domácností a tím i schopnost podporovat růst HDP bude v příštím roce prudce klesat, a tyto se budou dostávat do dluhové pasti, která je dle některých sociologů dědičná (sociolog Jan Hartl).

Začátkem tohoto roku jsem na stránkách motejlek.com predikoval vliv hrátek s DPH na 2 – 3 % nárůst nezaměstnanosti, 6 – 7 % inflaci a záporný růst HDP na -2 % v roce 2012. Dnes bych to možná upřesnil: silné tlaky na nárůst mezd při současném poklesu výkonnosti firem otevírají prostor pro další zvyšování produktivity (v ČR je proti USA na cca 47 %), což je pro pokrizový vývoj dobré, nicméně v 2012 to bude znamenat rychlejší růst nezaměstnanosti (očekávatelná při tomto trendu ke konci 2012 je 13 %).

Vláda ve vytváření podmínek pro růst zaměstnanosti trestuhodně selhává a deklaruje, že bude-li krize intenzivnější a bude více lidí bez práce a budou li domácnosti méně utrácet, zvýší daně. Tato neskutečně hloupá politika skutečně žene ČR ke Španělsku a Řecku a je pouze důkazem toho, že politické strany v ČR už ztratili legitimitu vládnout a otevírá se prostor k vládnutí hnutím a odborným elitám namísto politických partají. Při zakomponování těchto vlivů lze při prudkém poklesu spotřeby domácností odhadnout vývoj HDP na – 2,5 až – 3,5 % v posledním kvartálu 2012. Zvyšování ceny peněz v příštím roce ho „dorazí“, vysoké úroky začnou decimovat další vrstvu obyvatelstva a podnikatelský stav. 2012 = se současnou vládou nic moc.
Pro motejlek.com Robert Masarovič, masarovic@restrukturalizace.eu

Předcházející článek

Bývalý finanční ředitel Sazky a Hušákův „kumpán“ bude řídit finance loterie Fortuny

Následující článek

Pravý schieber skončil v čele pražské ČSSD, do posledního dechu bude bojovat o miliony z PRE