Kvíz číslo XXI o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXI

1) Nový ředitel JE Dukovany:
a) nebyl nikdy operátorem reaktoru, vedoucím bloku a směnovým inženýrem
b) vedoucím útvaru koordinace, který zabezpečoval činnosti údržby
c) nemohl být jako student spolubydlícím Františka Heczka
d) nebyl nikdy ředitelem jiné elektrárny ČEZ

2) Každý vrt do země pro tepelné čerpadlo musí mít:
a) nejméně jeden kanál na teplonosnou kapalinu
b) nemusí mít kanál na teplonosnou kapalinu
c) nejméně dva kanály na teplonosnou kapalinu
d) nejméně tři kanály na teplonosnou kapalinu

3) Národní komplex laserových termojaderných reakcí (National Ignition Facility, NIF, USA):
a) poslední pokusy pro laserovou fúzi se povedly
b) poslední pokusy pro laserovou fúzi vyřesily beze zbytku laserovou fúzi
c) nové pokusy pro laserovou fúzi se od roku 2002 nekonaly
d) poslední pokusy pro laserovou fúzi se nepovedly

4) Mezi deset největších producentů hnědého uhlí na světě nepatří:
a) Argentina
b) Řecko
c) Turecko
d) Polsko

Odpovědi zasílejte do 11.prosince na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Pavel Brůžek tightens his grip on one of the world’s largest diphenylguanidine manufacturers

Následující článek

Ďábelský televizní plán Jaromíra Soukupa