Legitimita NERV-u! Má ještě nějakou?

Za zásadní událost tohoto týdne, jenž mne zvedla ze židle, je veselé konstatování pana Sedláčka, hlavního makroekonoma hospodářských strategií ČSOB a.s. – tedy banky, o připravované strategii ekonomického pekla. Banky z belgické skupiny KBC, která je hospodářskou krizí citelně postižena.

Proč ta emoce?
Při své práci vidím, jak některé banky v ČR postupně, s postupující razancí mění, znehodnocují financování podniků, stěžují přístup k úvěrům a podniky de facto tlačí ke dnu. Těmto nezbývá moc možností a nástrojů k přežití, bez peněz to jde velmi obtížně. Volí tedy redukce osobních nákladů, restrukturalizují výrobní a obchodní portfolia, ruší nebo omezují služby (vzdělávání, marketing, …).

Zpráva o tom, že českou vládou zřízená organizace, poradní sbor, připravuje strategii přežití na úrovni, jakou zatím žádná země v regionu CEE nikdy nezažila, vyvolalo minimálně u zahraničních zákazníků a dodavatelů mírně řečeno zděšení. Jak je možné vysvětlit takovouto fatální chybu? Nebo je to úmysl, cíl, smysl práce NERV-u?

V základech strategického řízení je zdůrazněno, že strategie jsou nejvíce intimní, neveřejné, až tajné informace firmy, jsou nástrojem pro její konkurenční výhody, pro přežití firmy a dosažení dalších výhod v tržním souboji. Stát se nikterak v mém chápání z tohoto nevymyká, ba naopak, je zde mnohem více faktorů (třeba spotřeba domácností), které i v čase hluboké krize mohou státu, jakožto firmě, pomoct krizi překonat. V mixu negativních informací z trhů, z firem, ze států a státních formací je takováto informace buď jedem, který stát může položit, nebo anestezií, která otupí a utlumí oponenturu vlády. Argument, že tímto vysíláme signál o strategii stability, zní jako trapná výmluva za přímo fatální chybu.

Zdůrazňuji, že některé členy formace NERV si hluboce vážím, jejich názory sdílím, inspirují mne a obohacují. Nezpochybňuji akademickou odbornost členů NERV-u, zajímá mne teď už jenom jejich motivace.
Při jednoduchém rozboru zaměstnavatelů NERV-u jsem jednotlivé členy rozčlenil do skupin:
banky: Sedláček, Zahradník, Kysilka, Rusnok
pojišťovna: Bezděk
poskytovatel peněz, burzovní hráč: Kohout, Procházka
akademická půda: Mejstřík, Švejnar, Münich, Schwarz
Hrad: Weigl
poradce: Zámečník, Nekovář, Dlouhý

Nenacházím zde nikoho z průmyslu, zemědělství, zkrátka chybí zástupce hodnototvorného sektoru firem a nikdo nehájí zájmy, možnosti domácností, obyvatel, plátců daní a dluhů.

Ptám se sám sebe, je možné, že motivem NERV-u je něco jiného než blaho občana, jeho stabilní zaměstnání, pevné zdraví, radostné dětství a seriózní, či slušná staroba? Je možné, či pravděpodobné, že zástupci poskytovatelů peněz v nejrůznějších formách tak bohatě zastoupení v tomto uskupení, které nikdo nevolil, ale ovlivňuji dění ve státě bez jakékoliv zodpovědnosti k těm, které jejich doporučení a rady ovlivní možná na desítky let, je možné, že jejich motivem je něco jiného?

Pokud je byť jenom náznak váhání při odpovědi, jaký je tedy jejich skutečný cíl? Jaká je teď legitimita NERV-u?
Robert Masarovič, masarovic@restrukturalizace.eu

Předcházející článek

Kvíz číslo X o půlroční předplatné motejlek.com

Následující článek

Poslední dvě letošní větší realitní transakce za 3 miliardy v režii Radovana Vítka