Reakce: Zničí tato vláda vše, co tady roky rostlo?

Dovolil jsem si napsat krátkou reakci na článek pana Roberta Masaroviče „Tato vláda zničí vše, co tady roky rostlo,“ protože s ním nesouhlasím.

Realitou je, že stát buď může:
1. Více dojit fyzické osoby (domácnosti, důchodce)
2. Více dojit podnikatele
3. Snižovat své výdaje
4. Více se zadlužovat.

Pan Masarovič s prvními dvěmi variantami živě nesouhlasí.

Snižování výdajů státu:
• Přímo tlačí na některé fyzické osoby (důchodci, státní zaměstnanci, ba bizarně i beneficienty korupce)
• Přímo tlačí na některé podnikatele a jejich zaměstnance (napříkldad stavební průmysl, stavba dálnic)
• Zprostředkovaně tlačí na všechny ostatní fyzické osoby (podnikatele, neboť předchozí skupiny jsou jejich zákazníci, či zákazníci jejich zákazníků)

Vliv snižování stáních výdajů na HDP je tedy silně negativní. Předpokládám tedy,že s ním pan Masarovič rovněž nesouhlasí.

Logicky tedy musí preferovat cestu dalšího státního zadlužení. To může principiálně být kryto z těchto dvou zdrojů:
• Prodejem dluhopisů na trhu. Ten však:
a) Ihned omezí množství úvěrů dostupných domácnostem i podnikům. Já mám možnost své úspory buď vložit do státního dluhopisu, nebo někomu půjčit. Pokud to první převáží, peněz dostupných na úvěry domácnostem i podnikům ubude a výsledkem bude růst úrokových měr. Jaký vliv to bude mít na podniky, je jasné – buď vysoké daně, nebo úroky.
b) Ve středně a dlouhodobém výhledu zvyšuje úrokové platby, což vede k bodům 1-3 našeho prvního seznamu a prodlužování agónie.

• Tiskem peněz (například, podle Wall Street Journal loni FED koupil 61 % dluhopisů vydaných vládou USA,což je při schodku rozpočtu 8,6 % HDP mazec). To však působí inflaci, která se panu Masarovičovi nelíbí.

Nejsou tedy vyšší daně nakonec rozumnou variantou?

Poslední bod seznamu je hoden pozornosti, pokud chce jeden pochopit, zda je vina za rostoucí inflaci na zvýšené DPH, nebo by měl člověk hledat prvotní příčinu někde jinde.
Vojtěch Rosol

Předcházející článek

Švýcarský spolkový trestní soud smetl většinu žaloby na divoké privatizátory Mostecké uhelné

Následující článek

Již brzy: Rozhovor s weltmanem Vladimírem Dlouhým