Historicky rekordní zisk Lovochemie zmařil porouchaný turbokompresor