Český sen o elektrárně na patě sasko-anhaltského dolu je zřejmě nenávratně pryč