PPF obdrží za neúčast v EP Industry vyrovnání v řádu miliard korun