Výrobce leteckých podvozků Technometra Radotín končí jako firma