Se vstupem TwigoNetu na varšavskou burzu vyplul ze zapomnění jeden z exviceprezidentů PPF