Barbar Tykač zůstává v Sokolovské uhelné navěky před branou/branami