Němcova a Šlemrova gumárenská skupina ČGS Holding pořádně nabobtnala