Predátor z Čelákovic definitivně pochopil, že Sokolovská uhelná je mimo jeho možnosti