Vypečená energetická transakce v širších souvislostech