Událost na energomontážním trhu: Sňatek Petra Pauknera a dcery E.ON je dokonán