PPF Group v Rusku investovala do Nesisovy železniční továrny