Jak prodělat s Mittalem přes 50 procent za čtyřicet dní a ještě se zamotat do daňové pasti