U Igora Faita skončil jeden z ředitelů, jeho fond po prvním roce v slušném zisku hlavně díky přecenění investic