Klíčové aktivum Jiřího Šmejce zpomalilo, stále je ale vysoce ziskové