Dotační expanze českého agromagnáta zdárně pokračuje