Věřitelé Tomáše Bárty velmi kvitují výsledky Bohemia Energy entity