Brněnská skupina mění strategii a hlásí nárůst zisku