Sotva se Rusem ovládaná česká fabrika začala zvedat, udeřil Putin