234 lidí v pražské firmě na poslední chvíli zbohatlo