V Brně se hroutí realitní skupina, nesplacené závazky přesáhly 800 milionů