Historicky první cena od Chambers pro českého právníka za mimořádný přínos advokacii