Podnikání v Německu může být pro české tycoony i velmi nepohodlné