Po čtvrtstoletí už není privatizační monstrum v likvidaci