Další stovky milionů doma a velké plány na západě země