Ostravský industrialista se dostal do konfliktu s těžkou ukrajinskou váhou