Nové ocenění Penty snižuje majetek spolumajitelů o deset miliard Kč