Betonářský koncern Zapa beton byl mohutně postižen poklesem stavebnictví