Varšavská burza má už deset superemisí, pražská jenom pět