Skupina Penta Investments loni nechala slušně vydělat Tomáše Chreneka