Znatelný pohyb v miliardovém projektu někdejšího uhlobarona Petra Otavy