J&T Finance nalila do J&T Bank (Switzerland) částku rovnající se zhruba šestině aktiv