Zlaté vejce slánského miliardáře Ivana Zacha se poněkud zadřelo