Skupina Agrofert Holding bude celkem obhospodařovat téměř 80 tisíc hektarů půdy