Americká munice nerovná se zlaté tele (jako Ukrajina)