Ani rok po prodeji kaolinky není jasné, kdo je majitel