David Rusňák prodal 35 % v DRFG, valuace skupiny podle odhadu ms.com přes 2 miliardy korun