Dědictví po uhlobaronovi bylo rozděleno, dominantní postavou zůstává rodinný právník