Armand Rousseau předstihl DRC, Leroy i všechna velká BDX