V hotelu nejbohatšího Angličana se kradla špičková vína