Velké přechutnání BDX 2010, 10x 100 bodů, 6:4 pro pravý břeh