Neúnavná akviziční činnost Kofoly, sedmnáctá v pořadí