Mateřská firma Vajdova, Rajčákové a Foglarova holdingu dosáhla historicky nejvyššího zisku