Penta Investments je jako jediná ve hře o monstrprojekt