Po dvou letech opět ziskovost přes tři miliony eur