Přeskupování sil v oboru dálkové detekce plynu

Mladý Slovák se rozhodl investovat do oboru obrany a postavil na nohy experimentální vojenskou technologii, o kterou stát již nejevil zájem. Dnes jeho tým získává investice z regionu řádově v milionech eur a připravuje expanzi na civilní trh.

Michal Šimko měl již několik let rozjetou kariéru ve světoznámé konzultační společnosti McKinsey&Company, když se rozhodl vyměnit stabilní kariéru za riskantní roli investora a vrátit se zpět na Slovensko. Začal investovat do oboru, který byl na míle vzdálený jeho dosavadnímu působení, ale zároveň se překrýval se studiem ve Vídni a v Brazílii.

Tehdy došlo na Slovensku k rozpadu Vojenského výzkumného ústavu v Liptovském Mikuláši. Elitní tým pod vedením Jiřího Viceníka se ocitl bez práce. Naštěstí bylo již tehdy vývojářům jasné, že pracují na technologii, která má potenciál změnit celý segment detekce na velké vzdálenosti. I když každý z nich měl možnost jít pracovat jinam, všichni společně bojovali za projekt, kterému věnovali roky svého života. Nevzdávali se. A měli k tomu dobré důvody.

Naději jim dávala nejen slovenská armáda, která začala používat první generaci nového typu detektoru, ale hlavně druhá válka v Perském zálivu, kde schopnost detekce prošla skutečnou zkouškou ohněm. A pak „šmytec“. Výzkumný ústav byl zrušen. Šimko se rozhodl jít do projektu naplno, založil firmu SEC Technologies a pomohl zachránit tuto špičkovou technologii, která byla odsouzena k zániku.

Až další výzkum ukázal, o kolik slovenské řešení převyšuje cokoliv, co je na mezinárodním trhu k dispozici. O rok později již stál Šimko na poušti v Utahu, kde americká armáda testovala čtvrtou generaci slovenského přístroje Falcon 4G a porovnávala ho s tím nejlepším, co nabízela Francie, Německo a další světové velmoci. Den za dnem dokázal Falcon 4G při ostrých zkouškách detekovat malé množství plynu na několik kilometrů, zatímco všechny ostatní detektory se trápily na vzdálenosti desítek metrů. Šestice zapálených vývojářů z Liptova tak doslova převálcovala dobře financované týmy z tradičních dodavatelských zemí.

Stejné výsledky přinesly testy Falconu 4G v arabských zemích, v Japonsku či na chladném severu, kde německé detektory, které byly do té doby považovány za zlatý standard oboru, zcela selhávaly. Až tyto výsledky dokázaly otupit tradiční nedůvěru vůči menším dodavatelům z bývalého východního bloku. Každá vlastnost budila zprvu podezření, což dokazuje i bezpečnostní certifikát na laser přístroje Falcon 4G. Jak mohl někdo z bývalé východní Evropy vynalézt CO2 laser bezpečný pro oči, když se to doposud žádnému zbrojnímu programu na světě nepodařilo? Většina armád proto raději slovenský přístroj důkladně prozkoumala sama. O tom, že multimiliardové zbrojní firmy nemají ve zvyku odcházet z bitvy bez boje a že ten boj není vždy úplně férový, by tým Michala Šimka mohl vyprávět své. Ovšem zkušený konzultant ze společnosti McKinsey dobře ví, že jediná cesta k úspěchu vede přes zákazníka.

Pokud má o schopnost detekce nebezpečných látek zájem vojenský sektor, co teprve sektor civilní, kde je potřeba ochrany zdraví stejně velká? Firma SEC Technologies správně předpokládala, že zájem o bezpečný monitoring ovzduší na dálku budou mít zájem také hasičské a záchranné sbory, továrny a pracoviště, nemluvě o obrovské příležitosti ve stále silnějším oboru environmentálního monitoringu.

Jejich ambiciózní plány na civilní expanzi tak přilákaly i množství zájemců o investování. Díky investici ve výši 3 milionů EUR (více než 77 mil. CZK) od česko-slovenské investiční společnosti Crowdberry a investičního fondu Venture for Future Fund firma modernizovala své výrobní kapacity a investovala do náboru kvalitních lidí.

Nejenže SEC Technologies neplánuje ze Slovenska odejít, ale navíc se hrdě hlásí k Liptovskému regionu a rozjíždí zde nové výzkumné a vývojové laboratoře špičkové úrovně. Všechny detektory Falcon 4G používané ve světě tak nesou značku Made in Slovakia.Předcházející článek

V Trinity Bank přituhuje

Následující článek

Insolvenční správce Tomáše Bárty doplnil soupis majetkové podstaty o zajímavé položky