Sebevědomá česká skupina odolala choutkám Číňanů, naopak sama hodlá nakupovat a budovat ve světě